واقع در فاز یک صدرا پاسارگاد ۵ ( ۲۰ متر فاصله تا بولوار امام خمینی)
ملکی
لوکیشن عالی و در قلب شهر صدرا
دوبر (درب از ساختمان و درب از حیاط)

کاربری: زمین آپارتمانی ، ضابطه دار

بدون مشرفیت
با چشم انداز ابدی برای تمامی طبقات
مناسب جهت سازندگان با توجیه اقتصادی عالی
نزدیک به اصلی ترین بلوار صدرا ، (بلوار امام خمینی)
عرض ۱۸

قیمت: ۸ میلیارد تومان

شماره قطعه: ۵۷۹ واقع در کوچه ۵ پاسارگاد

👈فروشنده واقعی
فروش فقط نقدی👉

مشاور مهندس خلیلی
09176865385

لوکیشن زمین

https://goo.gl/maps/PfzTCLsyW4yvp6PJ9