در این قسمت به شما پیشنهاد می دهیم تمام مواردی را که مشاورین املاک یا مالکین به شما ارایه می دهند را در این چک لیست یادداشت کنید تا در آخر بتوانید انتخابی خوب داشته باشید.

این چک لیست را پرینت بگیرید.