شهر جدید صدرا (نوین شهر صدرا), شهری برنامه‌ریزی‌شده و اقماری در ۱۵ کیلومتری شمال غربی شیراز بزرگ است. مطالعات و طراحی صدرا در سال ۱۳۶۸ آغاز گردید. و از سال 1372 شروع به تفکیک زمین ها کردند. این مطالعات بر پایه موقعیت مکانی شهر شیراز و شهرک‌های اقماری آن و همچنین دورنمای توسعه این مناطق استوار گردید. با تکمیل بیمارستان ها و پروژه‌های درمانی، نوین شهر صدرا به قطب درمانی کشور تبدیل می شود.

مقایسه صدرا با شیراز

در جدول زیر یک مقایسه بین شهر صدرا و شیراز انجام داده ایم.

مقایسه صدرا و شیراز

در این جدول از لحاظ آماری کاملا مشخص است که شهر صدرا هوایی بهتر نسبت به شیراز دارد.

اما در واقعیت نه تنها از لحاظ آمار بلکه صدرا هوایی کاملا دلنشین و نسیمی همیشه خنک دارد که باعث می شود همیشه هوایی پاکتر نسبت به شهر شیراز که مملوع از آلودگی های آب و هوایی، زیست محیطی، صوتی و … داشته باشد.

در قسمت رشد جمعیت کاملا مشخص است که شهر صدرا با سرعت در حال پیشرفت است.

محدوده شهر صدرا

تصویر زیر که مورد تایید وزارت راه و شهرسازی می باشد حریم صدرا را نشان می دهد.

محدوده شهر صدرا

برای درک بهتر شما نسبت به حریم صدرا ما حریم صدرا را بر روی نقشه آنلاین نشان داده ایم. شما برای داشتن درکی بهتر می توانید با زدن گزینه لایه ها و انتخاب گزینه ماهواره بهتر متوجه شوید.

خط آبی رنگ حریم شهر صدرا را نشان می دهد و خط قرمز رنگ محدوده شهر صدرا که هم اکنون در حال خدمات رسانی می باشد را می بینید.

تقسیمات شهر صدرا

شهر صدرا به سه قسمت کلی تقسیم شده است.

فاز 1

فاز 2

باغشهرها