شهردار صدرا

دکتر بهزاد پرنیان

مدیر عامل شرکت عمران

دکتر خلیل حاجی پور

شورای شهر

هاشم عزیزی

امام جمعه

غلامعلی حسین نژادیان

شورای شهر

روح الله شجاعیان

شورای شهر

آرش محمدی

شورای شهر

مرتضی زارع

دکتر مهدی کشاورزی

شورای شهر

مهدی کشاورزی

شورای شهر

مجتبی پارسایی

شورای شهر

خداکرم فیروزمند

رییس کلانتری فاز یک

رییس کلانتری فاز دو

رییس اداره اوقاف

رییس شورای حل اختلاف