بانک مسکن

فاز یک - بلوار مولانا

بانک ملی

فاز یک - بلوار امام خمینی

بانک ملت

فاز یک - بلوار ایران

بانک تجارت

فاز یک - بلوار امام خمینی - مجتمع پارمیدا

بانک صادرات

فاز یک - بلوار پاسدران

بانک شهر

فاز یک - بلوار پاسداران

بانک رفاه کارگران

فاز یک - چهار راه امام مولانا