در این قسمت شما را با اماکن اداری شهر صدرا آشنا می کنیم.

شهرداری صدرا

فاز یک - فلکه سنگی - بلوار پاسدران

اداره آب و فاضلاب

فاز یک - بلوار امام خمینی - جنب بانک ملی - مجتمع مریم

اداره برق

فاز یک - بلوار دانش - بلوار اندیشه

اداره مخابرات

فاز یک - بلوار دانش - بلوار اندیشه

اداره گاز

فاز یک - بلوار مولانا - خبابان مولانا 2

نظام مهندسی گاز

فاز یک - بلوار مولانا - خبابان مولانا 2

سازمان نظام مهندسی

فاز یک - بلوار مولانا - جنب مولانا 3

اداره پست

فاز یک - بلوار دانش - خیابان دنا

شرکت عمران صدرا

فاز یک - بلوار دانش - خیابان دنا

اداره ثبت احوال

فاز یک - بلوار دانش - خیابان دنا - مجتمع مروارید

دفتر امام جمعه

فاز یک - بلوار دانش - بلوار اندیشه

شورای حل اختلاف

فاز یک - بلوار دانش - خیابان کوهسار - خیابان تابان جنوبی

اداره اوقاف

فاز یک - بلوار دانش - خیابان کوهسار - خیابان تابان جنوبی

کمیته امداد امام خمینی

فاز یک - بلوار البرز - خیابان البرز 3 - بعد از دیده بان 3

شهرداری فاز 2

فاز 2 - بلوار امام حسین - جنب مسجد امام حسین