ارز انلاین به صورت لحظه ای به روز رسانی می شود.

قیمت یک متر مکعب بتن 1 میلیون تومان می باشد.

هزینه ساخت هر متر مربع اسکلت ساختمان بتنی حدود 1 میلیون و 700 هزارتومان می باشد.