لطفا فقط با مرورگر فایرفکس باز شود.

توحیدیان – حدفاصل بلوار فردوسی و بلوار حافظ

32 هکتاری و 80 هکتاری – حدفاصل دستغیب شمالی و دهخدا

زمین های اپارتمانی انتهای بلوار فردوسی

زمین های اپارتمانی ضلع شمالی بلوار فردوسی

حدفاصل بلوار دانش و البرز

مولانا ملکی ( کوچه های زوج) و بلوار بوستان

کوهپایه

البرز 7 خیابان احسان

البرز 1 ، ارژنگ  ، دالاهو، خرداد، کارون

پاسارگاد 5 و 7 ، خیابان پارس و مرمر

مولانا 5 و 7 و خیابان دماوند

البرز 3 و 5

90 هکتاری شمال حدفاصل بلوار ارم و میدان بهارستان

90 هکتاری جنوب حدفاصل بلوار پاسداران و بلوارارم

کوهسار ، تابان شمالی ، زاگرس 3 و 5 و حدفاصل خیابان فرهنگ و خوارزمی